Grudzień 27, 2015

Materiały multimedialne

Film, film z animacją lub animacja komputerowa w edukacji telemedycznej

Materiały multimedialne mogą mieć formę materiału filmowego wzbogaconego animacjami bądź pełnej animacji filmowej. Możliwe jest łączenie pokazu slajdów z materiałem filmowym, przedstawiającym lekarza lub pielęgniarkę. Oprawa graficzna może być opracowana przez EduFactory s.c. bądź wykonana według szablonu, dostarczonego przez klienta.