Grudzień 27, 2015

Telebadania kliniczne

Telemedyczna forma prowadzenia badań klinicznych III i IV fazy.

III faza
III faza badań klinicznych ma potwierdzić skuteczność danego produktu leczniczego w leczeniu danej choroby i obejmuje badanie skuteczności oraz tolerancji produktu leczniczego w czasie jego krótko- bądź długotrwałego stosowania. Pozytywne wyniki trzeciej fazy badań klinicznych są warunkiem zarejestrowania produktu i wprowadzenia go na rynek. EduFactory s.c. tworzy eCRF i interfejs telemedyczny do prowadzenia badań klinicznych. Telemedyczne prowadzenie badań klinicznych zwiększa dostępność do pacjenta oraz minimalizuje fizyczną obecność monitora w ośrodkach badawczych.

IV faza
Badania czwartej fazy mają na celu określenie bezpieczeństwa bądź nowych wskazań dla zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek produktów leczniczych. EduFactory s.c. tworzy interfejs telemedyczny do prowadzenia badań klinicznych czwartej fazy. Telemedyczne prowadzenie badań klinicznych zwiększa dostępność do pacjenta, umożliwiając badanie większych grup.