Grudzień 27, 2015

Programy telebadawcze

Nowoczesne programy badawcze i edukacyjne w formie responsywnej dla pacjenta, lekarza i pielęgniarki.

EduFactory s.c. przygotowuje programy telebadawcze wspierane przez multimedialne materiały edukacyjne i responsywną stronę www.edufactory.eu. Programy te są dostępne z poziomu tabletu, smartfonu czy komputera osobistego, z możliwością wypełniania ankiet ewaluacyjnych, kwestionariuszy samooceny oraz odpowiadania na pytania testowe. Programy prowadzone są w grupie lekarzy i ich pacjentów we współpracy z przedstawicielami medycznymi.