Grudzień 27, 2015

Multimedialne edukatory

Elektroniczne formy edukacji poprzez strony WWW, e-mail, smartfon i sms.

WWW
Strona www.edufactory.eu jest platformą, na której może znaleźć się dowolny multimedialny kontent edukacyjny, w formie otwartej lub wymagającej autoryzacji, pozycjonowany dla określonej grupy odbiorców. Strona www.edufactory.eu może również zawierać podstrony dedykowane konkretnym, realizowanym projektom.. Edufactory s.c. opracowuje scenariusze materiałów edukacyjnych i realizuje je włącznie z profesjonalną postprodukcją do materiałów gotowych do użycia w środowisku Internetu medycznego.

e-mail
Multimedialne materiały edukacyjne mogą być przesyłane do sieci odbiorców z określonej listy mailingowej. Mogą to być pacjenci, lekarze bądź pielęgniarki.

smartfon
Multimedialne materiały edukacyjne mogą być dostępne z poziomu smartfonu. Pacjent, lekarz bądź pielęgniarka mogą pobierać materiały dostępne z poziomu smartfonu w formie materiałów otwartych lub wymagających autoryzacji.

sms
Materiały w postaci sms mogą być kierowane do sieci odbiorców z określonej listy kontaktów telefonicznych. Materiały te mają formę zwartej informacji edukacyjnej, kierowanej do pacjentów, lekarzy bądź pielęgniarek.